Menu

De DrentseLionsRally – rally voor een goed doel

Na de zeer succesvolle tweede editie en vele positieve reacties, zijn wij als Lionsclub druk bezig geweest de rally van 2020 te organiseren voor ons nieuwe doel de Stichting Wensambulance Noord-Nederland. De rally zou plaatsvinden op zondag 21 Juni. Echter, door de aanhoudende COVID-19 Pandemie hebben wij besloten het evenement voor 2020 niet langer door te laten gaan.

Maar….. Aangezien de prachtige route al is uitgezet, hebben wij als club besloten het dit jaar anders aan te pakken. Wij stellen de route gratis beschikbaar en bieden op die manier toch een vorm van (ont)spanning voor u en uw gezinsleden in de komende periode.

Om de route te ontvangen kunt u zich aanmelden via het mailadres de.hondsrug@lions.nl. Graag ontvangen wij van u dan het mailadres waarop u het routeboek wilt ontvangen (PDF formaat, ongeveer 7MB groot). Het routeboek met vragen en opdrachten ontvangt u dus per mail. Vanaf 22 mei 2020 zal de route beschikbaar zijn. U kunt de route aanvragen en rijden tot 1 september 2020.

Er dienen diverse opdrachten te worden uitgevoerd/vragen te worden beantwoord. De antwoorden kunt u opsturen naar het mailadres waarvan u het routeboek zult ontvangen. Leuke foto’s zijn eveneens welkom zodat we die op deze site kunnen plaatsen.

Aan het ontvangen van het routeboek zijn dus geen kosten verbonden. Wel willen we u vragen een vrijwillige bijdrage te storten t.b.v. De Wensambulance Noord-Nederland op het bankrekeningnummer van Lionsclub De Hondsrug. Het rekeningnummer staat in het routeboek gespecificeerd en vermelden wij veiligheidshalve niet op de website. Wij zorgen dat alle ontvangen bijdrages volledig bij De Wensambulance terecht zullen komen.

Wij hopen u in deze tijd toch een leuke activiteit te bezorgen en uiteraard vertrouwen we op een mooie bijdrage voor een goed en prachtig doel, dat onze steun met name nu zeer goed kan gebruiken

Let op: wij vragen u bij het rijden rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM en de lokale verordeningen en mogelijk veranderende (verkeers)situaties! 

Meer over de Wensambulance Noord-Nederland

 “Het zal je maar overkomen …. ben je ernstig ziek met een beperkte levensverwachting en daardoor beperkt in je doen en laten. Je hebt nog een laatste vurige wens: naar het huwelijk van je kleinzoon, naar het afstuderen van een je dochter, naar de plek aan de Drentse Aa, waar je je levenspartner hebt leren kennen of naar een wedstrijd van je favoriete sportclub, of ……. Maar hoe?

De Wensambulance Noord – Nederland probeert die wens in vervulling te laten gaan. Onze 150 vrijwilligers willen die wensen –kosteloos- in vervulling laten gaan. Dat gebeurt door professioneel opgeleide chauffeurs, verpleegkundigen en verzorgenden, maar altijd na overleg met de betrokken arts. Daardoor wordt alle zorgvuldigheid in acht genomen om een wens op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren.

Als Lionsclub waren wij al zeer gecharmeerd van dit doel. Tijdens deze pandemie komt de noodzaak nog sterker naar voren en De Wensambulance rijdt sinds kort weer. Voor meer informatie over het doel verwijzen wij u graag naar de website: https://www.wensambulancenn.nl/over-de-wensambulance/en twitter: @wensambulancenn

Kinderen van de Voedselbank

Wij hebben de afgelopen twee rally’s mede dankzij onze sponsoren, rallyrijders en andere geïnteresseerden een mooie bijdrage kunnen leveren aan de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Samen met het lokale voedselbank uitgiftepunt in Gieten zijn de kinderen waarvan de ouders bij de lokale Voedselbank zijn aangesloten in nieuwe (winter)kledij gestoken. Daarnaast hebben de kinderen met hun ouders een dagje uit mogen beleven in een pretpark in ons verzorgingsgebied en zijn de gezinnen wezen “Sinterkerstklaas” shoppen. Van de Stichting Kinderen van de Voedselbank, de lokale voedselbank en enkele ouders hebben wij mogen vernemen dat dit net de extra’s zijn die kinderen helpen kind te blijven. Ook dat zijn zaken die wij in deze tijd als zeer belangrijk ervaren.

Lionsclub De Hondsrug wil wij u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname, sponsoring of interesse. Wij hopen dat u in goede gezondheid bent en blijft. Tot slot dagen wij u uit “zelf” deel te nemen met de bijzondere editie van de rally van dit jaar en hopen wij u volgend jaar weer fysiek aan de start van de nieuwe rally te zien.

 

Combotime

Benk Advocaten - Advocaten voor ondernemers

 

Sponsoren

Naast deelname van zoveel mogelijk equipes aan onze rally hopen we ook voor het goede doel geld te genereren uit sponsoring. Wilt u ons ook sponsoren voor het goede doel? Bekijk hier onze sponsorpakketten.

We kijken uit naar de sponsoren voor de rally van 2019. De eerste sponsoren hebben zich reeds gemeld.

Help ons helpen, sponsor mee!

De activiteiten van de Stichting Kinderen van de voedselbank zijn te volgen op:

www.kinderenvandevoedselbank.nl